Välkommen till Dilumen.se

Försäljningsvillkor

Allmänt

1.1. Läs mer om vår Integritetspolicy här
1.2. Almänna leveransbestämmelser mellan Dilumen och slutanvändare regleras enligt LLB2013A
1.3. Leveransbestämmelser mellan Dilumen och återförsäljare regleras enligt LLB2013ÅF

Betalning och pris

2.1. Direktbetalning. 20 dagars kredit endast till godkända kunder.
2.2. Alla priser anges i SEK . Rätt till prisändringar utan föregående avisering förbehålles. Angivna priser i försäljningsvillkor är exkl. moms.

Frakt och leverans

3.1. Transporterna sker på avsändarens (DAP) risk. Förkommet eller skadat gods reklameras av mottagaren till fraktföraren (ex. speditörens chaufför) vid försändelsens mottagande samt till fraktföretaget centralt ex. via telefon eller hemsida. 
3.2. Fraktpris beräknas i samband med utleverans om inget annat överenskommits.
3.3. För beställda men ej avhämtade eller mottagna sändningar debiteras kunden alla fraktkostnader och tillhörande omkostnader i efterhand.

Reklamation och retur

4.1. Anmärkningar mot leverans eller faktura skall göras inom 8 dagar från leveransdatum för att beaktas.
4.2. Retur får endast ske vid särskild överenskommelse med erhållet returnummer och inom 8 dagar efter leveransdatum. Produkten skall vara i nyskick, komplett (med plastpåsar, manual m.m.) och förpackad i originalförpackningen, försluten med neutral tejp, med en yttre kartong som skydd. Följesedel eller faktura skall bifogas. Ansök om retur här
4.3. Frakter i samband med retur står kunden för. Får ej beläggas med lösen.

Service och garanti

5.1. Service utförs av Dilumen AB, Heljevedsvägen 4, 534 50 Vara, Tel: 0708 150 666.
5.2. Servicekostnad 450:-/påbörjad halvtimme. En undersökningskostnad på 450:- debiteras om varan är felfri.
5.3. 1 års garanti mot fabrikations- och materialfel, om ej annat anges.
5.4. Garantin omfattar ej fel som uppstått genom oriktiga ingrepp i apparaten, felaktig inkoppling/bristfällig montering, felaktigt/ovarsamt handhavande eller bristfälligt underhåll.
5.5. Garanti gäller endast om köparen reklamerat felet inom skälig tid (normalt 14 dagar) från det han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.
5.6. Dilumens ansvar omfattar endast avhjälpandet av bristfälligheten på den levererade apparaten.
5.7. Dilumens ansvar omfattar således ej t.ex. kostnader som förorsakats av eventuellt produktionsbortfall, hyra av ersättningsapparat eller kostnader p.g.a ersättning till tredje man etc, ej heller köparens uteblivna vinst eller annan indirekt förlust.
5.8. Under garantitiden står vår verkstad, eller av oss anvisad verkstad för reparationen. Vara som returneras för garantireparation skall vara väl emballerad.
5.9. Inköpskvitto samt noggrant ifylld servicerapport måste bifogas.
5.10. Servicerapport ifylls på sidan Service & reklamation
5.11. Vid godkänd garanti står kund för fraktkostnad till oss och vi obesörjer returfrakt kostnadsfritt.
5.12. Normala slitagedelar innefattas ej av garanti.
5.13. I övrigt hänvisas till garantivillkor enligt LLB2013G.