Välkommen till Dilumen.se

Miljöpolicy

DILUMEN skall verka för ett sunt företagande där man aktivt arbetar med socialt, ekologiskt och ekonomiskt miljöarbete, i just den ordningen. 

Alla ska må bra!

Det sociala miljöarbetet fokuseras främst på att alla människor som är i kontakt med DILUMEN skall må bra, bli bemötta och omhändertagna på rätt sätt. Det viktigaste i en hållbar verksamhet är människorna så denna punkt prioriteras alltid först. I vår personalhandbok finns all information för att anställda skall kunna utföra sina uppgifter på ett sätt som går i linje med bolagets vision. Detta skapar trygghet för den anställde liksom för bolaget och kunden. 

Vad lämnar vi efter oss till nästa generation?

Det ekologiska miljöarbetet är en viktig fråga som vi ständigt arbetar med. Inte bara på kontoret utan även efter personalen lämnat kontoret. DILUMEN är ett litet bolag som inte förbrukar så stora resurser vilket innebär att högre krav ställs på våra leverantörer för att vi och du som kund skall veta att de produkter du investerar i är producerade på rätt sätt.

Vårt ekologiska miljöarbete punkt för punkt...

  • Tillämpa och följa de lagar, krav och förordningar som gäller för oss.
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet.
  • I samverkan med våra leverantörer utforma krav för att få fram tydlig miljö- information samt uppnå miljöförbättringar avseende material, produkter och transporter.
  • Samverka med våra kunder/beställare för att uppnå bästa möjliga material och transportplanering både ekonomiskt och miljömässigt.
  • Bidra till effektivare kretslopp genom fortsatt källsortering på  företaget.
  • Aktivt välja miljösmarta produkter som förpackning och förbrukningsmaterial, välja återanvänd elektronik som dator och telefon. 

Vadå ekonomisk miljö?

Det ekonomiska miljöarbetet är viktigt för en hälsosam verksamhet och tillväxt. I vårt ekonomiska miljöarbete är inte målet att DILUMEN skall ha bäst resultat i bokföringen. Vårt mål är att alla som är knutna till vår verksamhet skall kunna ha god lönsamhet för att hela kedjan skall fungera från tillverkare till slutanvändare.