Välkommen till Dilumen.se

Svensk tillverkare av professionell strömdistribution. 

StageSmarts började utveckla en ny generation kraftdistributionsenheter eftersom de insåg att underhållningsindustrins teknik har förändrats mycket under de senaste åren. Övergången till LED-armaturer och videoskärmar skapar många nya möjligheter men också nya utmaningar.

Strömfördelning till ett stort antal komplexa belastningar såsom switchade strömförsörjningar, snabbt förändrade belastningar och snabbt föränderliga förutsättningar för dynamiska inställningar skapar behov av nya lösningar och teknik.

Nedan hittar du tre olika series med strömdistribution från svenska StageSmarts som kommer skapa tryggare produktioner för dig och dina kunder och medarbetare. 

B-series

C-series

C72TV